Vad säger sambolagen?

Att vara sambo är något som är ganska speciellt för Sverige. I många andra länder så är det kutym att bo hemma hos sina föräldrar tills dess att man gifter sig. Eller att bo ensam till giftermålet. Eller så flyttar man samman, men ordet “sambo” finns inte i samma mening som i Sverige. Hos oss är det så förankrat att det finns en lag som heter sambolagen och som i mångt och mycket ger dig samma rättigheter som sambo som ifall ni hade gift er. Detta såklart för att så pass många väljer att förbli sambor utan att någonsin gifta  sig. Att det är vanligt går att se på att sedan 1993 så är majoriteten av nyblivna föräldrar inte gifta utan sambor.

Snart 20 år på nacken

Det är snart 20 år sedan sambolagen kom till verket, närmare bestämt 2003. Den reglerar ägandeskap i ett hushåll där partner bor tillsammans men inte är gifta. Det gäller alltså inte ifall kompisar bor tillsammans eller om du bor i ett kollektiv. Då träder inte sambolagen i kraft. För att räknas som sambo så måste du och din partner bo tillsammans och anses ha ett gemensamt hushåll. Då går ni in under sambolagen. Sambolagen upphör när en av partnerna dör eller ifall förhållandet tar slut och den ena flyttar. Det råder tveksamhet om huruvida sambolagen gäller om ett par gör slut men väljer att för en tid bo kvar i samma lägenhet. Det är inte så vanligt kanske men det kan hända.

Skriv papper ifall en skulle dö

Om det hemska skulle ske att en av er skulle gå bort så är det bra att veta att sambor inte ärver varandra. Det går istället enligt arvslängden och föräldrar, barn och syskon går före en sambo. Därför är det viktigt att skriva papper på att din sambo ska ärva dig om det är din önskan. En sådan handling behöver inte bevittnas av någon utan det går att göra själv och sedan skriva på. Sambolagen säger annars att vid en separation så ska bohaget delas. Går ni ifrån varandra så ska allt i lägenheten delas lika. Lägenheten ska tillfalla den som behöver den mest, vid gemensamt köpt eller hyrd bostad. Den andra får då köpa ut den andra eller flytta. Om det finns saker i lägenheten som den ena partnern har köpt under tiden som samboskapet var gällande och vill behålla även efter uppbrottet så måste det skrivas separat. Finns det till exempel en soffa i bohaget som den ena partnern har betalt mycket mer för så måste det skrivas att den ska tillfalla hen.