Frågor och svar om badrumsrenovering

Att renovera ett badrum kan kännas som en djungel för många. Det är många regler att följa, begrepp att förstå och beslut att ta. Många frågor som behöver redas ut och få en förklaring…Vanliga frågor som kan dyka upp vid en badrumsrenovering är följande:

Hur lång livslängd har ett nyrenoverat badrum?

Ett nyrenoverat badrum bör hålla mellan 15 – 20 år. Allt beror på hur mycket badrummet används och slitaget som uppstår när det brukas. Livslängden beror även på hur väl och grundligt renoveringen har gjorts. Har bara en viss del av badrummet renoverat kan livslängden variera ytterligare.

Vad betyder en fackmannamässig badrumsrenovering?

Det betyder att oavsett om du själv väljer att renovera badrummet eller anlita en entreprenör så ska jobbet som utförs hålla branschstandard. Det ska göras sakligt, vara seriöst och gå rätt till.

Vad ska jag tänka på när jag skriver avtal med en hantverkare?

Ett skriftligt avtal som i detalj beskriver vad som gäller för er badrumsrenovering.

  1. Vad exakt det är som ska utföras
  2. Vilka material som ska användas
  3. När arbetet förväntas vara klart
  4. Till vilket pris
  5. Tydliga betalningsvillkor

Ju tydligare avtal desto mindre risk för att ni som kund blir oense med leverantören om något skulle dyka upp. Ett detaljerat avtal bör ligga i bådas intresse då det är tryggast för bägge parter.

Behövs det bygglov för en badrumsrenovering?

Det beror på hur omfattande renoveringen är, till exempel om fönster ska sättas in och ett helt nytt badrum ska byggas där det tidigare inte funnits ett badrum. Är det en renovering av ett befintligt badrum är det inte lika vanligt att bygglov behövs. Kontakta din kommun för att ta reda på vad som gäller för just ditt ärende.

Vad kostar en badrumsrenovering?

En badrumsrenovering går inte att sätta ett generellt pris på. Det beror helt på badrummets storlek, vilka material och produkter som ni väljer att använda er av och hur omfattande är. Priset kan även variera mellan olika entreprenörer. Begär därför alltid offerter från flera olika firmor för att jämföra pris och rekommendationer från tidigare kunder.

Se även till att redan innan badrumsrenovering drar igång ha en buffert att ta ifrån för att täcka en eventuell merkostnad. Skulle olyckan vara framme och en oväntad utgift dyker upp är det väldigt bra att ha en buffert att ta ifrån så inte resten av renoveringen blir lidande.